Med fokus på helhet og stil planlegger vi alle typer uterom

Hvorfor skal du bruke en hageplanlegger?

 

Du sparer tid og penger - med grundig planlegging får du en hagedrøm som er mulig å bygge. Din stil underbygges med gode løsninger, materialer som holder og  planter som vil trives i mange år.


Man kan skape et hyggelig uterom uansett størrelse, tilpasset omgivelsene og de behovene du og dine har.


Hageplanleggerens oppgave er å tenke helhetlig og å skape rom. Designerhage ønsker å holde en bærekraftig linje, noe som gjenspeiles i plante- og materialvalg såvel som valg av samarbeidspartnere. Krav, lover og regler følges når vi finner en varig løsning for ditt uterom. 

Hagedesign


Et lite innblikk i trinnene i prosessen - først registreres og analyseres uteområdet ditt. Vi kartlegger dine behov, forutsetninger og ønsker, sammen med krav, regler og lover danner dette grunnlaget for hageplanen. Over i idèfasen, har vi god kommunikasjon slik at vi sammen kommer fram til riktig uttrykk for deg.


Hvilke tegninger og planer som er nødvendige for din situasjon tilpasses, det kan være illustrasjonsplan, situasjonsplan, planteplan, teknisk plan, tverrsnitt, oppriss av bed, detaljplan av elementer, perspektivskisse og skjøtselsplan for anlegget.


Pris på forespørsel

Konsultasjon


Vi kommer hjem til deg og gir forslag og råd for ditt uteområde. Du har en tømrer og en hageplanlegger til disposisjon som sammen gir funksjonelle uterom tilpasset dine behov.


Oppmøte - 1 500,- + mva.

Deretter 950,- + mva pr. time. 

Tømring og trefelling


Vi designer og stedsbygger ulike konstruksjoner for hagen, det kan være pergola, hagestue, utekjøkken, plantekasse, terasse, dokkestue eller andre. Om du har utfordringer med allerede eksisterende byggverk ser vi også på dette.


Trygg og sikker trefelling utføres, i tråd med krav, lover og regler.


Ta kontakt for befaring.