Med fokus på helhet og stil planlegger vi alle typer uterom

Hvorfor bruke en hagedesigner?

 

Det går an å skape en hyggelig hage uansett størrelse. Den skal være tilpasset omgivelsene og de behovene akkurat du og dine har.


Hagedesignerens oppgave er å tenke helhet og å skape rom.  Vi i Designerhage ønsker å holde en bærekraftig linje, dette gjenspeiles i plante- og materialvalg såvel som valg av samarbeidspartnere. Krav, lover og regler følges samtidlig som din stil underbygges i en varig løsning for ditt uterom.


Du sparer tid og penger - med grundig planlegging får du en hagedrøm som er mulig å bygge med planter som trives. 

Hagedesign


Hos oss vil du få en grundig registrering og analyse av ditt uteområde hvor vi kartlegger behov, forutsetninger og ønsker. Sammen med krav, regler og lover danner dette grunnlaget for at vi skal kunne skape din hagedrøm. 


Timespris 650,- eks. mva. eller pris etter avtale ved større prosjekter.

Konsultasjonstime


Vi kommer hjem til deg og gir forslag og råd for ditt uteområde. Du har en tømrer og en grøntanleggsforvalter til disposisjon som sammen gir funksjonelle uterom tilpasset dine behov.


Oppmøte - 1 500,- + mva.

Deretter 650,- + mva pr. time. 

Tømring og trefelling


Trygg og sikker trefelling utføres, i tråd med krav, lover og regler.


Vi designer og stedsbygger ulike konstruksjoner for hagen, det kan være pergola, hagestue, utekjøkken, plantekasser, terasser, dokkestuer og annet. Om du har utfordringer med allerede eksisterende byggverk ser vi også på dette.


Ta kontakt for befaring.